25/06 - Buổi họp giáo viên

Buổi họp giáo viên đã được tổ chức để chuẩn bị cho học kỳ tháng 07 sắp tới. Cũng để bắt đầu luyện tập phỏng vấn tuyển sinh cho tháng 07.

Giữa kỳ nghỉ học kỳ, chúng tôi muốn làm một video về các cuộc phỏng vấn để cho sinh viên xem và thực hành.

Vì vậy từ bây giờ  hãy xem thật nhiều video để luyện tập và thật chăm chỉ nhé các bạn.