Ngày 20 tháng 06 đã diễn ra buổi hướng dẫn nhập học trường nghề.

Các bạn đã sẵn sàng memo lại chưa nào ?^^

Hãy cố gắng nghe tất cả những gì có thể khi đến với buổi hướng dẫn này nhé!