Lễ tốt nghiệp Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo ngày 18 tháng 03

Năm nay có 61 học sinh nước ngoài tốt nghiệp.
Tất cả các học sinh đều mong muốn được học tiếp lên hoặc tìm kiếm một công việc mơ ước của mình. Chính vì vậy, có rất nhiều thử thách, hoạt động khác nhau đang chờ đợi các bạn mà Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo kỳ vọng.
Chúc các bạn thành công!