Hãy cùng tham quan cơ sở vật chất học tập của Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo - Tokyo Istitute, phòng học số 201.