Cập nhật tình hình buổi học đánh giá phim đầu tiên của lớp 1D, 2G, 2K và 2H

Tất cả chúng tôi đã nỗ lực làm việc trong 3 tháng của học kỳ tháng 04. Vì thế mà tiếng Nhật cũng trở nên rất giỏi đó ^^. Học kỳ sau sẽ cố gắng hơn nữa.

Hai bộ phim mà chúng tôi đánh giá là bộ phim hoạt hình của Disney「Big Hero 6」với bộ phim  của Nhật「Giải đấu Sumo」đã làm cho mọi người cười không dứt, còn bạn bạn đã xem chưa?