23/05/2013 lớp học ngoại khóa dành cho lớp sơ cấp tại sở thú Ueno

Chúng tôi đã có chuyến đi tới Sở thú Ueno!

Tại đây có loài Panda rất nổi tiếng nhưng ngoài Panda thì cũng có rất nhiều điều thích thú.

Thời tiết cũng rất thuận lợi, thực sự là chúng tôi đã có một ngày rất vui ^^

Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhé ^^