Khóa học thi lên cao học

- Để sinh viên có thể thi lên học cao học thì ngoài giờ học bình thường trường có tổ chức lớp học bổ túc  3 tiếng mỗi tuần với 5 hạn mục.

Nội dung giờ học từ thứ 2 ~ thứ 6

Mục lục Thời gian Nội dung thời giờ học
Hạn mục 0 7:50~8:35 Tiếng Anh ( TOIEC,TOFEL)
Giờ học bình thường 8:45 ~ 12:05

- Tiếng Nhật

- Ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản

- Viết vào lý do mong muốn học

- Luyện tập phỏng vấn

Hạn mục 5 12:15 ~ 13:00 Hoàn  thành bản kế hoạch nghiên cứu chỉ đạo chung học lên cao học.

Sinh viên muốn vào học lớp ôn thi lên cao học :

- Trình độ tiếng Nhật từ trung cấp trở lên

- Luận văn tốt nghiệp trong nước , bằng cấp tốt nghiệp cần phải dịch sang tiếng Nhật.

- Về nguyên tắc thì chuyên môn muốn học lên cao học phải phù hợp với chuyên môn đã tốt nghiệp trường đại học

- Cần đăng ký thi kì thi dành cho du học sinh tại Nhật vào tháng ( thời hạn đăng ký: từ trung tuần tháng 2~ trung tuần tháng 3)

Học phí học lớp ôn thi lên cao học

- 3 tháng / 2 man yên

TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE