Khóa học thi lên trường trung cấp & Khóa học nghiên cứu Tiếng Nhật

- Trường hợp học lên trung cấp thì tỉ lệ điểm danh phải đạt cao

- Trường hợp các bạn sinh viên muốn nghiên cứu tiếng Nhật thì có thể học tiếng Nhật chắc chắn.

Nội dung khóa học từ thứ 2 ~ thứ 6

Mục lục Thời gian Nội dung thời giờ học
Lớp học sáng 8:45 ~ 12:05

- Học tiếng Nhật

-  Viết ly do muốn học

- Luyện phỏng vấn

Giờ học thứ 5 12:15 ~ 13:00

- Lớp học đặc biệt ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hội thoại, giờ học chữ Hán

- Buổi giới thiệu về trường trung cấp

- Tham gia buổi giới thiệu về trường

- Tham gia trải nghiệm buổi nhập trường

Lớp học chiều 13:05 ~ 16:30

- Học tiếng Nhật

- Viết ly do muốn học

- Luyện phỏng vấn

TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE