Lời nói đầu của hiệu trưởng

VỚI MỤC TIÊU ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CAO NHẤT.

Viện nghiên cứu tiếng Nhật Tokyo thành lập năm 1978, trong khoảng thời gian đó trường đã chuyển hơn 4000 học sinh các nước Châu Á lên các trường chuyên môn, đại học và cao học. Ngày nay trường đang có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục để ngày càng có nhiều học sinh có nguyện vọng học lên các trường tại Nhật Bản.

Hiệu trưởng : Osawa Yutaka
TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE
×