Học kỳ mới của tháng 04 đã bắt đầu được hai tuần rồi nhỉ?

Đây là quang cảnh lớp học của lớp 1C, 2B, 1A, 2G hôm nay đó các bạn. ^^