08/10/2015 Bắt đầu học kỳ tháng 10!

Cảm ơn các thầy cô giáo đã không quản ngại hướng dẫn học sinh dù đang trong kỳ nghỉ học kỳ.

Đây sẽ là thời kỳ vất vả vì vậy rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô ~ chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.