Bữa tiệc liên hoan cuối năm của lớp 2M

Lớp 2M đã tổ chức buổi liên hoan kết thúc học kỳ.

Món ca-ri của các bạn Nepal rất ngon, còn mọi người thì được cùng nhau làm món nem của Việt Nam, mọi người đã cùng nhau ăn rất ngon.

Học kỳ này chúng ta cùng cố gắng nhé, học kỳ sau cũng

phải cố gắng để không mất niềm tin nhé các bạn~^^