19/06/2015  Buổi đọc tiểu luận của lớp 2K

Chủ đề tiểu luận bài văn lần này là “gia đình của tôi”

Bài tiểu luận cũng giúp chúng ta chăm chỉ viết văn hơn nhỉ! ^^

Cố lên các bạn ^^