24/04/2014 buổi học ngoại khóa của lớp 2M tại bảo tàng Edo Tokyo

Ngày 24 tháng 04, các bạn ở lớp 2M đã đi bảo tàng Edo Tokyo.

Tôi nghĩ các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi Nhật Bản cũng từng có một thời đại như thế, một hình ảnh hoàn toàn khác với Nhật Bản hiện nay.

Mọi người đều đã trải qua việc hàng ngày bận rộn với công việc làm thêm, vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một buổi học rất ý nghĩa. Bằng cách này học sinh có thể cảm nhận chính xác xã hội Nhật Bản.