Đây là buổi học của học sinh Nepal và Trung Quốc! Nhìn ánh mắt chăm chú của các bạn kìa ~~☆