Gặp lại giáo viên

Tôi đã đến thăm Trường địa học thông tin và truyền thông Meiji của Doan san.

Lần đầu tiên gặp nhau sau 4,5 năm nhưng khuôn mặt không có nhiều thay đổi~*^^*

Gương mặt của cô giáo cũng vẫn thật “dễ thương” ^^

Trong 4,5 năm qua, Doan cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thật tốt~

Sau một thời gian dài mới lại được thấy gương mặt ấy của Doan~

Hẹn lần tới chơi sau nhé~