Ngày 11/03 vừa qua đã diễn ra buổi hướng dẫn tuyển sinh lần thứ 2 tại lớp 1O.
Trường đang thực hiện từ nay đến 17 ngày tới mỗi lớp sẽ đều được có một buổi hướng dẫn như thế này để các bạn ghi danh vào các trường nghề tuyển sinh cho năm 2017.

 


Nội dung chính của buổi hướng dẫn lần này chính là về các khoản phí cần phải nộp. Dẫu biết rằng việc học là quan trọng hàng đầu nhưng minh bạch các khoản đóng góp để học sinh quyết định cũng quan trọng không kém.


Hãy bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ nhé ☆