★ Thông báo năm mới, ngày khai trường ★

Năm nay trường sẽ mở cửa đến ngày 24/12/2015.

(Kỳ nghỉ đông của học sinh là từ 19/12/2015 ~ 11/01/2016 )

Từ 25/12 ~ 03/01 sẽ đóng cửa và mở cửa trở lại vào Lễ khai trường từ ngày 04/01/2016.

Đây là bức ảnh chụp các bạn ở lớp 2F đnag chơi trò Karuta đó các bạn.