07/07/2015 Lễ hội Tanabata (Lễ hội điều ước)

Muốn viết một điều ước dài và đẹp để treo lên Tanabata!

Những điều ước của các bạn trường viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo thì đều ước về gia đình, người yêu, bạn bè, học hành, hay các điều ước cho sức khỏe…

Mong cho tất cả các điều ước của mọi người đều thành sự thật ★