Mình sẽ kể cho các bạn nghe về “Life note”- những ghi chú về cuộc sống sinh hoạt của mình khi theo học tại Trung tâm Nhật ngữ Tokyo!


Nói một cách đơn giản thì đó là “Nhật ký” của mình. Đây là cuốn Nhật ký khi mình học lên trình độ trung cấp, mỗi ngày mình viết vài dòng.

Dù vậy nhưng nó không phải là những dòng nhật ký vô nghĩa đâu nhé. Những dòng Life note này là những dòng nhật ký giống như ma thuật giúp các bạn thích ứng tốt hơn trong môi trường xã hội quốc tế.

Lúc mới đầu, dù bạn chỉ viết được một dòng cũng không sao cả. Thời gian qua đi, những dòng nhật ký sẽ cho bạn thấy sự trưởng thành của bản thân mình dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy cô giáo. Đối với các bạn học sinh đang chuẩn bị học tiếp lên đại học, những dòng nhật ký mà bạn chăm chỉ viết ngày ngày sẽ có thể giúp bạn tìm thấy mình muốn làm gì, muốn học tiếp chuyên ngành nào.

Watanabe Yori: Những dòng chữ màu đỏ được thầy cô giáo ghi trong quyển ghi chú có thể phát huy một sức mạnh ma thuật kỳ diệu. Đúng vậy, ghi chú chỉ đơn thuần là ghi chú thôi nhưng điều quan trọng ở chỗ bạn có thể vận dụng nó được bao nhiêu mà thôi.