20/11/22015 thực hành phỏng vấn và lớp học nghiệm thu

Buổi thực hành phỏng vấn học sinh của lớp học lên đại học và cập nhật trạng thái thông báo lớp học của lớp 2 E ~★

Trong buổi thực hành phỏng vấn, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ thể hiện thật tốt nhé !^^

Lớp 2E (tiền trung cấp) đã quen thuộc với việc thực hiện các chủ đề của lớp học nghiệm thu và chủ đề lần này là「giới thiệu  đất nước của」

Các giáo viên cũng rất ngạc nhiên bởi các bạn tỏ ra rất giỏi ^^

Vậy thì, hãy làm cho 3 ngày nghỉ trở nên thật vui vẻ nhé ★