(20170327) Một buổi họp đã diễn ra tại Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo cuối tháng 03

Vien nghien cuu Nhat ngu Tokyo

Hôm nay tại trường  Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo, một  buổi thảo luận đã được diễn ra. Thầy hiệu trưởng chỉ đạo buổi họp và thông báo về kế hoạch cho học kỳ mới. Ngày càng có nhiều học sinh đặc biệt là do sự gia tăng các bạn mới nhập học học kỳ tháng 04. Thay mặt các giá viên, cảm ơn các bạn học sinh tháng 04 đã tin tưởng và chọn trường, rất mong được giúp đỡ trong thời gian tới. 

Vien nghien cuu Nhat ngu Tokyo

Thầy cũng hỏi thăm ất cả các thầy cô về kỳ nghỉ xuân vừa qua và nhắc nhở ọi người chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới ^^!!!

Buổi học đầu tiên của học kỳ tháng 04 sẽ được bắt đầu vào ngày 04/10. Cụ thể:

Lớp học buổi sáng: 8:45 ~ 12:05

Lớp học buổi chiều: 12:40 ~ 16:00

 

Thầy cũng nhắc nhở các thầy cô không được đến muộn, bỏ lỡ buổi lên lớp và chúc các thầy cô có một khởi đầu nhiều may mắn.