Tỷ lệ đỗ visa của trường mình là 100% luôn nhé
Xin chúc mừng tất cả các bạn (☆▽☆)