Hôm nay Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo đã có một buổi hướng dẫn học tiếp lên cao dành cho những học sinh sẽ hoàn thành chương trình và học tiếp lên bậc cao hơn trong năm sau. Nội dung của buổi hướng dẫn là nội dung giải thích về các vấn đề nghề nghiệp và chuyên môn mà học sinh hướng tới khi học tiếp (vì công việc trong tương lai).
Tất nhiên tiền là điều không thể thiếu trong cuộc sống du học nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một thời gian, cơ hội để xác định lại điều quan trọng hơn cho tương lai của bản thân là gì. Nếu mọi người có bất cứ điều gì còn không biết, không hiểu về việc học tiếp lên cao hoặc gặp khó khăn gì thì bất cứ lúc nào hãy tìm đến và nhờ các thầy cô giáo giúp đỡ. Tất cả thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh của mình