Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo đang thực hiện tiết học miễn phí trong 2 tuần vào thời gian 3 tuần của kỳ nghỉ đông.

Tất cả các tiết học như học viết đơn đăng ký vào đại học, lớp học bổ sung để thi vào đại học Mỹ thuật, lớp hocj kuyeenj thi năng lực tiếng Nhật, lớp học chữ Hán, lớp học hội thoại... đều thực hiện miễn phí.
[2016-01-26 오후 5:20:30] Lan Phương: Bên cạnh đó còn môn tổng hợp, riêng lớp này thì cần đóng học phí.

Tôi xin giới thiệu một vì hình ảnh Roll Play của lớp sơ cấp.
Tuy rằng rất tiếc vì không thể lưu lại khoảnh khắc đó nhưng tất cả mọi người đều đã rất chăm chỉ.

Có bạn thì làm khách hàng và gọi món, bạn thì làm ông chủ quán nhận đặt món, mọi người đều làm rất thú vị.

Đặc biệt nhất là khi mọi người nói " mời vào!" giọng đều rất to.