Viện nghiên cứu Nhật ngữ ToKyo (Tokyo Institute For Japanese Language) chuẩn bị học kỳ tháng 7 năm học 2016.
Tại Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo mỗi học kỳ (tháng 1, tháng 4, tháng 7. tháng 10) đều tổ chức cuộc họp giáo viên.
Mỗi học kỳ toàn trường đều giảng dạy tốt nhất có thể ^^, Trong cuộc họp còn có họp theo từng lớp, họp hội học tập...

Hy vọng họp hội học tập vào thứ 2 tuần sau cũng sẽ diễn ra tốt đẹp.