Khóa học thi lên đại học dân lập

- Củng cố giờ học cho kỳ thi EJU( là kỳ thi dành riêng cho du hoc sinh đi học tại Nhật Bản) cho yêu cầu khi thi vào đại học .

- Theo thời gian thi lên đại học trường sẽ chỉ dẫn cho sinh viên viết lý do mong muốn học lên đại học, viết đoạn văn ngắn, và luyện tập phỏng vấn.

- Trường tổ chức hai khóa học là khóa học bình thường và khóa học đặc biệt để có thể hướng dẫn sinh viên cụ thể hơn.

Nội dung của giờ học ( Hàng ngày 08:45’~12:05’)

Mục lục Thời gian Nội dung thời giờ học
Nội dung của giờ học bình thường hằng ngày 8:45~12:05

1. Giờ học chung - Bổ túc học ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản

- Tài liệu giảng dạy thực tế +tài liệu giảng dạy trung cấp( môi trường, quốc tế, lý luận ,v.v.)

- Đọc sách - Test thí nghiệm

2. Giờ làm việc cá nhân

- Sách giáo khoa( từ trung cấp đến lúc bắt đầu tiếng Nhật)

- Báo chí

- Lý do mong muốn

- Phỏng vấn thử

- Làm bài thi độc lập

- Vấn đề đã qua( tiếng Nhật, tiểu luận)

Hạn mục 0 8:45~12:05 Tiếng anh ( Tự chọn )
Hạn mục 5

12:15~13:00

( Hằng ngày )

Học ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản ( môn tổng hợp- môn khoa học xã hội bắt buộc tham gia)
Ngày học thứ 7 9:45 ~ 12:55 - Học ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản (Số học I- môn khoa học xã hội bắt buộc tham gia - Tham gia buổi hướng dẫn tham gia giới thiệu về trường.

Lịch học trong năm

Thời gian Nội dung thời giờ học
Tháng 4 ~ Tháng 6

- Lớp học ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản (EJU)

- Lớp chính quy buổi sáng (nửa sau sơ caasp~ nửa trước trung cấp+ trung cấp, trung cao cấp, cao cấp)

- Lớp học ôn thi kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản (EJ U) (tiếng Nhật/ bài học trước)

- Tài liệu giảng dậy mới ( báo chí, bản tin) + sách giáo khoa trung cấp (môi trường, quốc gia, lý luận sinh mạng v.v.

=> Tìm hiểu các sự việc tại thời điểm hiện tại, bằng cách hiểu được những vấn đề đang xảy ra trong xã hội, trường đã tương ứng với các thử nghiệm ghi chép mới của EJU

- Thời gian đọc sách => Bằng cách sử dụng 10 phút mỗi ngày để thu thập thông tin tiếng Nhật.

- Ghi lại những gì xảy ra trong cuộc sống

TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE